कारखाना भ्रमण

लेजर काट्ने मेशिन उपकरणको लागि हाम्रो ठूलो CNC कार्य पसल

हाम्रो लेजर वेल्डिंग मेशिनहरूको कार्यशाला

हाम्रो लेजर काट्ने मेसिनहरूको कार्यशाला

हाम्रो लेजर काट्ने मेसिनहरूको कार्यशाला

लेजर मार्किंग मेशिनहरूको कार्यशाला

हाम्रो लेजर ईन्जिनियरहरूको टीम

उच्च सटीक लेजर काट्ने मेसिनहरूको लागि कार्यशाला