फ्लोर प्रकार पूर्ण संलग्न फाइबर लेजर मार्किंग मेशीन